CV & Partners

CV & Partners jobbar med en heltäckande finansiell rådgivning för privat- och företagskunder. Vi ser till dina unika behov och mål för ditt sparande. Vi jobbar utifrån att varje kund har sina egna förutsättningar och krav. CV & Partners har som mål att kontinuerligt träffa sina kunder under året och följa upp era placeringar. Detta gör att vi kan hantera eventuella förändringar, såväl hos kunden och på den finansiella marknaden. Vi jobbar med att eftersträva ett hållbart ekonomisk tänkande hos våra kunder.

CV & Partners

Lita på oss!

Vi har verktygen, kompetensen, erfarenheten och ett hållbart ekonomiskt tänkande för att hjälpa dig.

Sparformer

Sparformer

Vi hjälper dig välja rätt sparformer!

Grundlig research

Grundlig research

Allt vi gör gör vi grundlig research på.

Tydliga case

Tydliga case

Självklart visar vi case från tidigare arbete om det önskas.

Behöver du investeringshjälp?

VI jobbar med ett långsiktig och hållbart tänkande vad det gäller placeringar och privatekonomiska frågor. Kontakta oss gärna för mer information.

Om oss

Om oss

Om oss

CV & Partners startade i januari 2016 och är helt privat ägt. Mäklarna i bolaget har en lång branscherfarenhet från den finansiella marknaden, både inom rådgivning, portföljförvaltning och riskhantering. Alla våra mäklare innehar Swedseclicensiering och får bedriva värdepappersaffärer. Detta är inte ett försäkringsmäkleri utan Cv & Partners AB är anknutna till värdepappersbolaget NORDFONDKOMISSION som finns registrerat på Finansinspektionen. CV & Partners AB jobbar med ett långsiktig och hållbart tänkande vad det gäller placeringar och privatekonomiska frågor. En av våra hörnstenar…

Läs mer om oss

Varför CV & Partners?

Kontakta oss